• /public/upload/textlink/2/25d3b8.png

  บริการจัดหาคน

   
 • /public/upload/textlink/3/95c4be.png

  จำหน่ายอุปกรณ์

   
 • /public/upload/textlink/4/612b08.png

  บริการหลัก

   

Call Center 0-2374-1077-9

วิสัยทัศน์

บริษัท อินเตอร์ การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด

มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการเที่ยวกับการรักษาความปลอดภัย โดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมากกว่า 30 ปี อันประกอบด้วยตำรวจ ทหาร นักธุรกิจ เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับภาครัฐและเอกชน

บริษัทฯ มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่สร้างความมั่นคงให้กับผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้มีความเชื่อมั่น รักในศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยรวบรวมข้อเสียที่เคยพบมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเขาเหล่านั้น อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการแก่ลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

ก่อนหน้า ถัดไป