• /public/upload/textlink/2/25d3b8.png

  บริการจัดหาคน

   
 • /public/upload/textlink/3/95c4be.png

  จำหน่ายอุปกรณ์

   
 • /public/upload/textlink/4/612b08.png

  บริการหลัก

   

Call Center 0-2374-1077-9

คำถามที่พบบ่อย

ฝากคำถาม
คำถาม-คำตอบ

ต้องการสอบถามเรื่องการจ้าง อินเตอร์การ์ด ต้องทำอย่างไร

ร่วมงานกับทาง อินเตอร์การ์ด เพียงกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือยืนใบสมัครแต่ละสาขาได้เลยค่ะ ส่วนหลักฐาน ก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนและประวัติการทำงานทั่วไป ร่วมงานกับทาง อินเตอร์การ์ด เพียงกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือยืนใบสมัครแต่ละสาขาได้เลยค่ะ ส่วนหลักฐาน ก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนและประวัติการทำงานทั่วไป ร่วมงานกับทาง อินเตอร์การ์ด เพียงกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือยืนใบสมัครแต่ละสาขาได้เลยค่ะ ส่วนหลักฐาน ก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนและประวัติการทำงานทั่วไป ร่วมงานกับทาง อินเตอร์การ์ด เพียงกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือยืนใบสมัครแต่ละสาขาได้เลยค่ะ ส่วนหลักฐาน ก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนและประวัติการทำงานทั่วไป ร่วมงานกับทาง อินเตอร์การ์ด เพียงกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือยืนใบสมัครแต่ละสาขาได้เลยค่ะ ส่วนหลักฐาน ก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนและประวัติการทำงานทั่วไป ร่วมงานกับทาง อินเตอร์การ์ด เพียงกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือยืนใบสมัครแต่ละสาขาได้เลยค่ะ ส่วนหลักฐาน ก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนและประวัติการทำงานทั่วไป

สนใจร่วมงานด้วยสามารถเข้าไปยื่นใบสมัครได้เลยไหม

สามารถเข้าไปสมัครที่แต่ละสาขาได้เลยค่ะ ซึ่งต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1.ใบประกาศณียบัตร

2.ใบตรวจสุขภาพ

3.สำเนาบัตรประชาชน

4.รูปถ่าย